cheap ray bans cheap ray ban uk ray ban sunglasses uk ray ban outlet uk ralph lauren pas cher
Płyta AF-152
Rodzaj płyty AF-152
Typ 210
Spełniane normy WT-201/2001
Opis płyty Nowoskonstruowana bezazbe-stowa płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudo-wana na bazie włókien syn-tetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypeł-niaczy powiązanych elastome-rem na bazie kauczuków NBR. Polecana przede wszystkim do instalacji niskociśnieniowych i niskotemperaturowych.
Temperatura max.* 155 o C
Ciśnienie max.* 3 Mpa
Środowisko pracy Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad.
Współczynniki wg ASME Code : „y”
„m”
b/d
b/d
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19
sm dla 1mm; 2mm; 3mm
sr dla 1mm; 2mm; 3mm
b dla 20, 200 i 300 oC
b/d
b/d
b/d
Standardowe grubości 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
Formaty standardowe 1500×1500; 1500 x1000
Barwa płyty Ruda
wykres: ciśnienie max. przy max. temp. [MPa] 2
wykres: temp max. bez potrzeby prób [°C] 0
wykres: temp max. przy max. ciśnieniu [°C] 125